Wolk

Wat deelnemers zeggen over Bron van Hoop


Ik ben meer gaan inzien – niet alleen maar verstandelijk – dat God echt van me houdt.

De avonden over het kruis waren voor mij van grote betekenis. Het belijden, vergeven, bij het kruis brengen en het verbreken van verkeerde banden waren voor mij heel wezenlijk.

De eerlijke en kwetsbare houding van de teamleden hebben bijgedragen aan mijn herstel.

Ik heb de mensen op een veilige manier in een veilige omgeving leren kennen. Er was respect en ik voelde me ook vrij om over mezelf te vertellen.

Nieuws