Wolk

Wat deelnemers zeggen over MoreLife!


De onderwerpen die passeerden en de (persoonlijke) gesprekken die ik gehad heb maakten mij duidelijk dat God met anderen veelal dezelfde weg gaat. Ik ervaar dan "het feest van herkenning" en "bevestiging".

Ook zie ik in dat het uitblijven van genezing en herstel leidt tot passiviteit en / of over-activiteiten, verwijtend gedrag naar jezelf en/of anderen. Dat staat het leven zoals God het bedoeld heeft (More Life) in de weg.

Ik ben meer en meer onder de indruk wat God mij te zeggen heeft door middel van zijn woorden. Ik heb ervaren dat vele teksten schatten van informatie over God geven die op mijn leven en op de grote levensvragen van toepassing zijn. Ik leer steeds meer om mijn leven in al zijn hoedanigheden aan Hem te geven in afhankelijkheid en overgave.

Nieuws