Wolk

Wat we geloven


We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, als basis voor het leven zoals God ons bedoeld heeft.

We geloven in één God, die bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

We geloven dat Jezus volledig God en volledig mens is, de enige zoon van de Vader. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria en leefde een leven zonder zonde. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, begraven, en is lichamelijk uit de dood opgestaan. Hij is opgerezen naar de rechterhand van de Vader en zal in macht en majesteit terugkomen.

We geloven dat het geloof in Jezus Christus als Redder en Heer ons vrijmaakt van de overheersing van zonde, en zijn gevolgen van dood en eeuwige verwerping. Hij heeft de straf van de dood zelf op zich genomen en stelt ons in staat om vanuit Zijn opstandingsleven in eeuwigheid te leven.

We geloven dat de Heilige Geest ons leven vernieuwt. Hij geeft ons kracht om te groeien  in een liefhebbende relatie met onze Hemelse Vader en ons leven te leiden in overeenstemming met Zijn wil.

We geloven dat de gemeente van Jezus Christus wordt gevormd door allen die Hem als hun Redder en Heer kennen, onafhankelijk van hun kerkelijke achtergrond.

Hart

Jezus zegt: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'

Johannes 8:32-33