Wolk

Onze groepen


Er is een Levend Water groep in Leeuwarden.
Voor meer informatie hierover: mail naar Leeuwarden 

Er zijn Falling Forward groepen  in Ede, Assen, Nijmegen en Zaandam.
Voor aanmelding: stuur een mail naar fallingforward@lwnederland.nl

Vlaanderen
In Gent en Antwerpen zijn ook Levend Water groepen. Voor Nederlanders die in de zuidelijke provincies wonen is het mogelijk hieraan deel te nemen.
Voor meer informatie, stuur een email naar Levend Water België


Het team
Een plaatselijke Levend Water groep wordt geleid door mensen die zelf genezing en herstel hebben ontvangen, en die zich ervan bewust zijn dat ze het voortdurende werk van de Heilige Geest in hun leven nodig hebben.
De plaatselijke coördinator en de leiders van een kleine groep hebben een Levend Water leiderstraining gevolgd en blijven onder voortdurende begeleiding en training. De teamleden moeten voldoen aan hoge eisen van integriteit, zodat het voor de deelnemers een veilige groep is, met respect voor ieders grenzen. We willen voor de deelnemers “genade met een gezicht” zijn.


Opzet van de avonden
Een avond bestaat meestal uit aanbiddingtijd, onderwijs, en het werken in kleine groepen. 

Door te beginnen met aanbidding stellen we God centraal. Het helpt ons om, in plaats van op onszelf gericht te zijn, naar Hem te kijken. Tijdens de aanbidding verwachten dat Hij ons persoonlijk zal ontmoeten – in wat voor situatie, en in welke gemoedstoestand we ook zijn.

Bij het onderwijs behandelt een van de teamleden het onderwerp van die avond. We geven uit ons eigen leven praktische voorbeelden van ons herstelproces. Dit biedt veel herkenning bij de deelnemers.

De kleine groepen zijn apart voor mannen en vrouwen. Er zijn per groep maximaal 5 deelnemers, en elke groep wordt door 2 teamleden geleid. In de groep is ruimte voor ieders persoonlijke verhaal. We maken duidelijke afspraken over de vertrouwelijkheid van wat we horen. Het wezenlijke van de kleine groep is het diepgaande gebed (“luisterend bidden”), waarbij iedereen met zijn of haar specifieke vraag of probleem bij Jezus kan komen. In de kleine groep staan Jezus en het Kruis centraal.

Nieuws