Wolk

Levend Water en de kerk


We vinden de plaatselijke gemeente van wezenlijk belang als helende gemeenschap. Het is de plek waar we, op onze reis naar herstel, samen met anderen optrekken.  In dat proces van vallen en opstaan is het belangrijk dat er mensen om ons heen zijn die ons aanvaarden en bemoedigen.

We willen de gemeente ondersteunen in haar taak om een veilige plek te zijn. We werken daarbij samen met kerken van verschillende denominaties.

Onze groepen functioneren onder de geestelijke verantwoordelijkheid van een plaatselijke kerk of gemeente, in een open relatie met het leiderschap en het pastoraat.

We moedigen onze deelnemers aan om in hun eigen gemeente verder te werken aan  hun groei, of als ze nog niet bij een gemeente aangesloten zijn, een gemeente te zoeken waar dat mogelijk is.
Kerk