Wolk

In het Begin


Werkboek: In het Begin (om te bestellen klik hier)
Duur: 10 weken

In het Begin is bedoeld voor mensen die ernaar verlangen om meer zicht te krijgen op hun identiteit als man of vrouw, zoals God dat bedoeld heeft.

Het werkboek gaat in op de relatie met onze moeder en vader, en welke rol ze hebben gespeeld in onze ontwikkeling als persoon. We denken na over wat daarin goed was, wat ons bevestigd heeft en wat ons hielp om tot een volwassene op te groeien.
We gaan ook na wat er misschien heeft ontbroken, en wat ons in de relatie met onze vader en moeder geen goed heeft gedaan.
Omdat geen van ons perfecte ouders heeft gehad, die zelf ook in een gebroken wereld opgroeiden, zal dat zijn invloed hebben gehad op hoe we over onszelf denken, ons vermogen om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan en op onze relatie met God.

Er zijn ook hoofdstukken over onze plaats in het gezin en de relatie met onze broers en zussen, en de relaties met leeftijdsgenoten.

Bij de lessen over het genezingsproces leren we meer over Gods genezende aanwezigheid in onze wonden, over zonden die tegen ons begaan zijn en zonden die we zelf gedaan hebben, en dat we bij het Kruis van Christus met de gevolgen hiervan kunnen afrekenen.

Onderwerpen die bij In het begin aan de orde komen:
1.  In het begin
2.  Het Kruis
3.  Mijn moeder
4a. Ik ben de dochter van mijn moeder
4b. Ik ben de zoon van mijn moeder
5.   Moederlijke liefde ontvangen
6.   Mijn vader
7a. Ik ben de dochter van mijn vader
7b. Ik ben de zoon van mijn vader
8.   Vaderlijke liefde ontvangen
9.   Broers, zussen en leeftijdsgenoten
10. Op reis blijven

In het Begin

Wat deelnemers zeggen

In het gebed heb ik de aanraking van de Heer bijzonder en genezend ervaren. Heb daardoor meer ruimte en vrijheid in het dagelijks leven ervaren. Ook was het heilzaam in het groepje dingen hardop uit te spreken, dingen bij het kruis te brengen en daarvoor gebed te ontvangen.

God laat me hierdoor situaties in mijn leven vanuit een ander perspectief zien, waardoor ik heel anders naar mijn leven ga kijken. Ik heb veel meer rust ervaren.

Lees meer...