Wolk

Levend Water


Werkboek: Levend Water
Duur: ca 25 weken

Levend Water is een diepgaande cursus voor herstel van identiteit en relaties.
Er gaat een intake aan vooraf, met een vragenformulier en een gesprek met de teamleiding. De deelnemers worden verwacht aan het volledige programma deel te nemen.

Onderwerpen die in Levend Water aan de orde komen:

 • Ontvankelijk worden voor de liefde van de Vader
 • Het erkennen van je noden en behoeften
 • Oorzaken van onzekerheid in onze genderidentiteit
 • Misbruik en de gevolgen ervan
 • Wortels van seksuele en relationele gebrokenheid
 • Het kruis en het belijden van zonden; vergeving ontvangen
 • Herstel van het echte ik door het kruis
 • Het afwijzen van afgoden in ons leven en het verbreken van hun invloeden
 • De invloed van de zonde op relaties en seksualiteit
 • Wie we zijn als mannen en vrouwen
 • Eerherstel van mannen en vrouwen
 • De bekrachtiging van onze wil
 • Overwinning krijgen over verzoekingen en verslavingen
 • De plaats van vergeving in ons herstelproces
 • De gemeente als een helende gemeenschap
 • Verzoening tussen mannen en vrouwen
 • Het opbouwen van vriendschappen en gezonde relaties
 • Het hanteren van gezonde grenzen
 • Het genezingsproces omarmen
 • Wandelen als volwassen christen
Levend Water

Wat deelnemers zeggen

Ik ben erg dankbaar dat ik de kans gekregen heb om deel te nemen aan het programma. Ik heb Gods liefde in jullie gezien en ervaren en dank jullie allemaal van harte!

Als ik terugkijk zijn de belangrijkste dingen die ik geleerd heb: dat ik niet perfect hoeft te zijn, maar mag leven uit genade.

Lees meer...