Wolk

MoreLife!


Werkboek: Vrij worden van de geest van dood
(om te bestellen klik hier)
Duur: 8 weken

Soms lijkt het wel of er voor christenen een taboe is om te praten over zwaarmoedige gedachten, depressie, of als we het leven niet aankunnen. Terwijl ieder van ons daar wel eens, voor een korte of langere periode, mee te maken heeft.

MoreLife! gaat over hoop en nieuwe mogelijkheden. Want Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed (Johannes 10:10). Door bijbelgedeelten en persoonlijke getuigenissen krijgen we nieuwe hoop op de belofte van overvloedig leven.

De avonden
Er zijn momenten voor reflectie, meditatie, persoonlijk - en groepsgebed.
Aanbidding is een belangrijk onderdeel, in verschillende vormen.
We hebben persoonlijke momenten bij het Kruis, naast bediening in de grote groep en het verder praten en bidden in kleinere groepen en tweetallen.
Er zijn, in tegenstelling tot andere cursussen, geen vaste kleine groepen.

Onderwerpen die bij MoreLife! aan de orde komen:

  • wat is een “geest van dood”?
  • de invloeden van de geest van dood onderkennen en daar vrij van worden
  • onze identiteit en autoriteit in Christus
  • het leven ten volle omarmen
  • diverse krachtige gebeden om zelf stelling te nemen tegen negatieve invloeden

More Life

Wat deelnemers zeggen

Vooral de eerste avond met het zegenen is me bijgebleven en de avond waarin we over psalm 23 hebben gebeden. Dit waren voor mij momenten die een opening gaven naar meer leven, waarin ik Gods nabijheid heb ervaren.

Tijdens een avond waarin we in groepjes spraken over de leugens waar je in bent gaan geloven, heb ik het belang gemerkt van het delen met elkaar. Leugens houden mensen vast, en zodra je die gaat benoemen terwijl je zelf nog niet eens de leugen helemaal helder ziet komt er licht bij..

Lees meer...