Wolk

Wat we belangrijk vinden


Jezus is ons voorbeeld bij alles wat we doen in onze groepen. Als we anderen helpen doen we dat met echte betrokkenheid, in een integere en respectvolle houding en in afhankelijkheid van de Heilige Geest. In dit alles willen we de ander met Jezus in contact brengen. Jezus die “vol van genade en waarheid” is. (Johannes 1:14)

Enkele belangrijke principes van Levend Water groepen zijn:

Het werk van Jezus aan het Kruis
Het werk van Jezus Christus aan het kruis staat centraal in alles wat we doen. In een helende gemeenschap ontdekken we hoe het kruis de plaats is waar we herstel ontvangen van onze wonden, waar we onze zonden belijden, vergeving ontvangen en opstaan in onze echte identiteit.

Herstel is een reis en een proces
Het vertrouwen dat God ons door de Heilige Geest kan vernieuwen is de basis voor een proces van herstel van onze identiteit en relaties, dat ons hele leven doorgaat. Voor ons herstel naar Gods beeld is het nodig dat we onze relatie met God verdiepen, dat verkeerde patronen in ons denken en doen aan het licht komen, en dat we genezing vinden voor de onderliggende wonden.

Discipelschap en gemeenschap
Dit proces houdt een levensstijl van discipelschap in, waarin we samen optrekken met Jezus en zijn volgelingen. Dit komt het beste tot zijn recht in de gemeente, het Lichaam van Christus. Daarom maakt elke Levend Water groep deel uit van een plaatselijke kerk of gemeente.

Mannen en vrouwen zijn samen Gods beelddragers
We geloven dat ons herstel het beste kan plaatsvinden wanneer mannen en vrouwen met elkaar samenwerken bij het helpen van anderen. Mannen en vrouwen vullen elkaar aan en weerspiegelen samen, als Zijn beelddrager, wie God is.


Kruis